Hoài Niệm
Tác giả: Vũ An – Dzu Tiểu thuyết : Tâm Lý học – Tình cảm – Xã hội Trích từ : Chuyện buồn năm cũ Hôm nay tôi viết lại chuyện tình buồn Vũ, An và Dzu. Từ một chiều nào đó, bây giờ là hoài niệm, như bao nỗi buồn phiền, luôn luôn ám ảnh, chuông […]

Tác giả: Vũ An – Dzu

Tiểu thuyết : Tâm Lý học – Tình cảm – Xã hội

Trích từ : Chuyện buồn năm cũ

Hôm nay tôi viết lại chuyện tình buồn Vũ, An và Dzu. Từ một chiều nào đó, bây giờ là hoài niệm, như bao nỗi buồn phiền, luôn luôn ám ảnh, chuông nhà thờ âm u, vang vọng một góc phố, tan loảng trong không gian mờ mịt, hoang vu. Bóng hình khuya muộn hiện về…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *